ดอกเบญจมาศ

     วันนี้ AOREST ร้าน ขายดอกไม้หน้าศพ จะมานำเสนอเรื่องของ ดอกไม้ที่นิยมใช้ในงานศพคือเบญจมาศ

ขายดอกไม้หน้าศพ

    เบญจมาศเป็นดอกไม้ที่คนส่วนใหญ่นิยมประยุกต์ใช้จัดดอกไม้งานฌาปนกิจศพ ซึ่งคนจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใช้เป็นตัวแทนแห่งความโศกเศร้าเสียใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวจีนจัดว่าดอกไม้จำพวกนี้เป็นดอกไม้มงคลที่สื่อถึงสัจจะหรือความซื่อ แต่ว่าสำหรับหลายประเทศในทวีปยุโรปกลับนับว่าเป็นดอกไม้สำหรับพิธีศพหรือสัญลักษณ์แห่งความตาย เมื่อนำดอกเบญจมาศมาเสริมแต่งงานฌาปนกิจศพก็เลยแฝงข้อคิดเตือนใจไว้ว่า “ความตายเป็นความจริงแท้ที่มนุษย์ทุกคนไม่สามารถหลบลี้ได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *